Dragi prijatelji, poštovane kolege i poslovni suradnici,

Prošlo je četiri godine od 4. hrvatskog kongresa iz liječenja boli s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao u Osijeku 2018. Nismo mogli tada ni sanjati da će se pojaviti infekcija covid-19 virusom, koja će prerasti u pandemija, te da će dotaći gotovo svaki dio našeg života. Većina članova Hrvatskog društva za liječenje boli su anesteziolozi koji su u pandemiji podnijeli uz infektologe i najveći teret pandemije, te je na žalost zbog toga trpila kvaliteta rada u ambulantama za liječenje boli. Bez obzira na pandemiju, život ide dalje i liječenje naših bolesnika s boli se mora nastaviti kao i edukacija liječnika i medicinskih tehničara iz medicine boli bilo on-line ili u živo. Naravno kvaliteta edukacije je neusporediva u direktnom kontaktu uživo, gdje predavač ima drugačiju interakciju sa polaznicima, a i pauze i neformalni susreti između predavanja također su neprocjenjivi u razmjeni ideja, znanja i dogovora za neke buduće stručne susrete i edukaciju.  Zato sam neizmjerno sretan i ponosan da će Hrvatsko društvo za liječenje boli-HLZ-a, koje je i član krovnog europskog i svjetskog udruženja za bol EFIC-a i IASP.a organizirati 5. hrvatski kongres iz liječenja boli s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Hotelu International u Zagrebu od 26. do 28. svibnja 2022.g. Zahvaljujem se predsjednici IASP-a prof. Claudiji Sommer i budućem predsjedniku EFIC-a prof. Luis Garcia-Larrea  što će svojim predavanjima obogatiti naš kongres. Nadam se da će kongres biti u živo, ali ako zbog epidemiološke situacije to ne bude moguće, onda ćemo kongres organizirati on-line. Kao i na proteklim kongresima na kojima smo imali uvijek renomirane predavače iz zemlje ali i Europe i Amerike, tako će biti i ovaj puta. Naši vrhunski predavači predočiti će nam novosti koje su se dogodile u protekle četiri godine u medicini boli, ali i educirati nas u liječenju boli kod bolesnika koji imaju ili su imali covid-19 infekciju. Uz kongres, organizirati ćemo i predkongresni tečaj „Minimalno invazivni zahvati u liječenju boli pod kontrolom ultrazvuka“ za koji vjerujem da će se tražiti „karta više“ s obzirom da je broj polaznika ograničen. Ovim putem zahvaljujem se svim našim pozvanim predavačima što su pristali biti predavači na našem kongresu, zahvaljujem se farmaceutskim firmama koje su nas do sada podržavale i koje će nas podržati u organizaciji kongresa kroz razne vidove sudjelovanja jer bez njih se ovakav kongres ne bi mogao organizirati. Zahvaljujem se i polaznicima koji će odvojiti svoje vrijeme za edukaciju i na taj način u budućnosti pridonijeti boljem liječenju boli što će za posljedicu imati poboljšanje kvalitete života naših bolesnika. Drago mi je da je ovaj puta mjesto održavanja kongresa Zagreb što je vjerujem iz više razloga idealna lokacija za održavanje kongresa, ali i grad koji će se u vankongresnim aktivnostima krajem petog mjeseca pokazati u najljepšem svjetlu, prepun cvijeća, sunca, a osobito pozitivne energije.

Svima Vama ovim putem želim dobrodošlicu na 5. hrvatski kongres iz liječenja boli u organizaciji Hrvatskog društva za liječenje boli-Hrvatskog liječničkog zbora!

Izv.prof.prim.dr.sc.Ivan Radoš, dr.med.

Predsjednik Hrvatskog društva za liječenje boli-HLZ-a